SANOVITA-ZEOLIT

Detoxamin linija proizvoda bazirana na zeolitu kao mineralu za koji predviđaju da će u budućnosti biti sastavni deo hrane, za ljude kao i za životinje. Zeolit, obrađen PMA tehnologijom,na način kako mi to čini proizvođač u Austriji, je jedan od najdelotvornijih poznatih „čistača“ organizma koji tu svoju ulogu obavlja bez ikakvih nus-efekata, i koji bitno pojačava svaki dodatni elemenat koji mu se eventualno dodaje. O delovanju zeolita najbolje govori knjiga “Kamen života” , autori Dr.med. Ilze Tribning i Ignomar V.Švele. Knjiga je objavljena na nemačkom 2012 godine.Prevod na srpski urađen 2013 godine.

Linija detoxamin obuhvata tri kategorije:

  • Medicinska sredstava odobrena od strane Agencije za lekove;
  • Dijetetske suplemente odobrene od strane Ministarstva zdravlja;
  • Ostale proizvode;

Koristeći bilo koji od detoxamin proizvoda postajete deo budućnosti.

Ako želite da kupite neki od proizvoda ili saznate više kontaktirajte nas jednim klikom ovde.

Zeolit 1

Zeolit 2

Zeolit 3

Zeolit 4


Energetix magazin